2D przy ul. Poborzańskiej w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego 2D przy ul. Poborzańskiej w Warszawie

Inwestor:
Home Invest Poborzańska I Sp. z o.o.
UNIBEP S.A.

Data rozpoczęcia:
2019

Wartość Kontraktu:
3 280 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji nawadniania zieleni, montaż pomp zbiornika retencyjnego ze sterowaniem, montaż separatorów ropopochodnych, montaż zestawów hydroforowych, montaż naczyń przeponowych i rozdzielaczy łącznie z odbiorem UDT, wykonanie przejść ppoż