APARTAMENTY MARYMONT Warszawa ul. Lektykarska

Nazwa inwestycji:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Lektykarskiej w Warszawie

Inwestor:
Matexi Polska I Sp. z o.o. Lektykarska Sp. K.
LUCZ- BUD

Data rozpoczęcia:
2016

Wartość Kontraktu:
1 770 000,00

Opis realizacji:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Lektykarskiej w Warszawie.

Wykonanie infrastruktury technicznej, instalacji sanitarnych w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia garaży i patio, instalacji wody użytkowej i hydrantowej oraz centralnego ogrzewania, instalacja węzła cieplnego.