BEMOWO PARK przy ul. Lazurowej ETAP II

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego BEMOWO PARK przy ul. Lazurowej ETAP II

Inwestor:
BEMOWO PARK Sp. z o.o.
UNIBEP S.A.

Data rozpoczęcia:
2016

Wartość Kontraktu:
1 700 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej tj. instalacji co, ct, wod-kan, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych, deszcowej wraz z wpustami dachowymi, tarasowymi, instalacji hydrantowej, montaż separatorów wraz z pompami, instalację do podlewania zieleni, kompleksowe odwadnianie tarasów na osiedlu mieszkaniowym BEMOWO PARK, etap II - budynki F i G