Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

Nazwa inwestycji:
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku

Inwestor:
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2017

Wartość Kontraktu:
6 475 520,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan oraz dostawy białego montażu, instalacji kanalizacji deszczowej, CO, sieci cieplnej, gazowej i hydrantowej