Budowa WUM OKULISTYKA I etap ul. Marszałkowska - II etap ul. Sierakowskiego

Nazwa inwestycji:
Budowa WUM OKULISTYKA:
- I etap - ul. Marszałkowska
- II etap - ul. Sierakowskiego

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
UNIBEP S.A.

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
3 972 000,00

Opis realizacji:
Realizacja, podzielona na dwa etapy, odbywać się będzie w dwóch lokalizacjach.

Etap I: obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z wymianą i modernizacją dźwigów osobowych w dawnym budynku Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na potrzeby tymczasowej siedziby Szpitala Okulistycznego. W zakres adaptacji szpitala wchodzi remont pomieszczeń kondygnacji parteru oraz czterech pięter.

Etap II: to nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie oraz przebudowa bloku operacyjnego ze sterylizatornią w budynku szpitalnym Zamawiającego, a także naprawa i wzmocnienie wspornika bloku operacyjnego oraz dostarczenie i wbudowanie wyposażenia podstawowego i medycznego.

Wykonanie wewnętrznych instalacji wod - kan, białego montażu, instalacji wody demineralizowanej wraz z montażem stacji uzdatniania wody, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją i adaptacją węzła cieplnego z automatyką, uruchomienie zestawu hydrofobowego do instalacji p.poż.