CENTRAL GARDEN

Nazwa inwestycji:
Realizacja części kompleksu mieszkalnego CENTRAL GARDEN

Inwestor:
Asbud Mokotów Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
3 093 800,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod - kan, c.o.