Jaśminowy Mokotów Etap III

Nazwa inwestycji:
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Jaśminowy Mokotów Etap III

Inwestor:
Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o.
SKANSKA S.A.

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
3 310 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, hydrantowych, centralnego ogrzewania, sanitarnej, deszczowej, kanalizacji technologicznej - separatory substancji ropopochodnych w garażach, instalacji podlewania zieleni