LAZUROWE OGRODY przy ul. Szeligowskiej w Warszawie - budynki B1, B2 i B3

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu LAZUROWE OGRODY przy ul. Szeligowskiej w Warszawie - budynki B1, B2 i B3

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa Sp. z o.o.
LUCZ- BUD

Data rozpoczęcia:
2017

Wartość Kontraktu:
2 647 809,00

Opis realizacji:
Wykonanie instalacji sanitarnych wraz z węzłem ciepłowniczym