Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

Nazwa inwestycji:
Budowa Szpitala MSW Drewnica w Ząbkach

Wartość inwestycji:
9 600 000 zł/netto

Zleceniodawca:
Budimex S.A

Inwestor:
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Termin realizacji:
03.2015 - 05.2018

Opis realizacji:
Budowa Szpitala MSW Drewnica w Ząbkach Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych wod-kan wraz z wyposazeniem pomieszczeń, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania płaszczyznowego, instlacji ciepła technologicznego dla potrzeb central wentylacyjnych, instalacji wody lodowej dla potrzeb central wentylacyjnych, instalacji gazowej, instalacji technologicznej kotłowni gazowwej o łącznej mocy zainstalowanych kotłów 2,2 MW, instalacji technoogicznej niskotemperaturowych pomp ciepła o mocy 750 kW, instalacji solarnej, instalacji dolnego źródła ciepła o łącznej ilości 16 000 mb odwiertów, instalacji sezonowego magazynu ciepła Einstein.