OSIEDLE CLASSIC XI przy ul. Myśliborskiej w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny OSIEDLE CLASSIC XI przy ul. Myśliborskiej w Warszawie

Inwestor:
VICTORIA DOM S.A.
AMConstruction Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
1 700 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, hydrantowych, centralnego ogrzewania, sanitarnej, deszczowej i węzła cieplnego