PALMOWA

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Palmowej w Warszawie

Inwestor:
BJM Development S.C.M.
LUCZ- BUD

Data rozpoczęcia:
2018

Wartość Kontraktu:
1 315 000,00

Opis realizacji:
Wykonanie instalacji sanitarnych, odwadniających, podposadzkowych, hydrantowych, gazowych oraz centralnego ogrzewania oraz instalacji wody użytkowej i kotłowni