Przebudowa i rozbudowa obiektów w gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul Nowowiejskiej w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa obiektów w gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul Nowowiejskiej w Warszawie

Inwestor:
Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
632 094,10

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod - kan, c.o., c.t. oraz montaż białego montażu sanitarnego