Przebudowa i rozbudowa Szkoły im. św Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, Podkowa Leśna ul. Kościelna 4

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa Szkoły im. św Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, Podkowa Leśna ul. Kościelna 4

Inwestor:
LUCZ- BUD

Data rozpoczęcia:
2018

Wartość Kontraktu:
180 000,00

Opis realizacji:
Wykonanie instalacji sanitarnych