Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2017

Wartość Kontraktu:
28 941 625,43

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan oraz grzewczo - chłodniczych i montażem źródeł ciepła oraz montażu kotłowni olejowej i wykonanie instalacji solarnych; montażu agregatów do uzupełnienia glikolu. Wykonanie instalacji grzewczo - chłodniczych oraz wod - kan dla obszaru maszynowni poczty pneumatycznej oraz pracowni kardiologii inwazyjnej. Wykonanie instalacji gazowych dla pomp ciepła oraz dostosowanie instalacji do urządzeń medycznych w zakładzie Patomorfologii