PRZYSTANEK TARCHOMIN Warszawa ul. Winorośli 7 - ETAP I

Nazwa inwestycji:
Budowa PRZYSTANEK TARCHOMIN Warszawa ul. Winorośli 7 - ETAP I

Inwestor:
Victoria Dom S.A.
LUCZ- BUD

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
1 070 000,00

Opis realizacji:
Budynek wielorodzinny mieszkalny z garażem naziemnym i podziemnym oraz infrastrukturą techniczną; budynek W3 i W4
Wykonanie instalacji sanitarnych wraz z węzłem ciepłowniczymi modernizacją kotłowni gazowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, okablowanie i montaż czujnika pogodowego sterującego automatyka węzła ciepłowniczego