ul. Bokserskiej w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bokserskiej w Warszawie

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca:
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
3 320 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wraz z wpustami rewizjami posadzkowymi oraz układem kanalizacji podposadzkowej - studzienki z pompą zatapialną; instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z izolacją termiczną, zestawem hydroforowym, armaturą; instalacja kanalizacji deszczowej izolowanej termicznie grawitacyjnej wraz zpodgrzewanymi wpustami dachowymi i rewizjami; instalacja wody hydrantowej.
Wykonanie węzła ciepła technologicznego wraz zmodułami przyłączeniowymi oraz ciepła c.o. i c.w.
Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej , w tym: instalacji rurowej izolowanej termicznie centralnego ogrzewania podposadzkowego i podstropowego wraz z rozdzielaczami; instalacji rurowej ciepła technologicznego; montaż pomp, kurtyn powietrznych z automatyką i sterowaniem oraz grzejników wodnych