ul. Dzielnej w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dzielnej w Warszawie

Inwestor:
Ochnik Development AD Spółka z o.o.
UNIBEP S.A.

Data rozpoczęcia:
2017

Wartość Kontraktu:
1 950 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania