ul. Heroldów w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Budyneki mieszkalne wielorodzinne NA BIELANY przy ul. Heroldów w Warszawie

Inwestor:
MATEXI POLSKA Sp. z o.o.
AMConstruction Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia:
2020

Wartość Kontraktu:
2 200 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie kanalizacji podposadzkowej wraz z montażem pompodwadniających i przykrycia studni, instalacji wod-kan, hydrantowych, centralnego ogrzewania, sanitarnej, deszczowej i węzła cieplnego