ul. Leśniczówki 13

Nazwa inwestycji:
Zespół dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Warszawie przy ul. Leśniczówki 13

Inwestor:
AMConstruction Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia:
2018

Wartość Kontraktu:
1 800 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, hydrantowych, centralnego ogrzewania, sanitarnej, deszczowej i kotłowni gazowej