ul. Mangalia 2 Mokotów

Nazwa inwestycji:
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki budowlanej wraz z drogami wewnętrznymi oraz zjazdem x drogi publicznej i przyłączamiprzy ul. Mangalia 2 Mokotów

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2017

Wartość Kontraktu:
1 750 205,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej z odwodnieniem liniowym oraz kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych