ul. Mirtowej w Warszawie

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Mirtowej w Warszawie

Inwestor:
BJM Development s.c
LUCZ- BUD

Data rozpoczęcia:
2016

Wartość Kontraktu:
632 000,00

Opis realizacji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Warszawie  przy ul. Mirtowej. 

Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, instalacji odwadniających, instalacji wody użytkowej, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania, wykonania kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową