URSA HOME

Nazwa inwestycji:
Budowa budynków wielorodzinnych mieszkalnych URSA HOME z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w Warszawie

Inwestor:
URSA PARK Smart City Sp. z o.o. Sp. k.
UNIBEP S.A.

Data rozpoczęcia:
2019

Wartość Kontraktu:
4 869 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania i hydrantowej