VARIANT PRAGA przy ul. Okularowej (u zbiegu z ulicą Szpacza)

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w części parteru i garażem podziemnym OSIEDLE VARIANT PRAGA

Inwestor:
VICTORIA DOM S.A.
AMConstruction Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia:
2018

Wartość Kontraktu:
1 800 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan, hydrantowych, centralnego ogrzewania, sanitarnej, deszczowej i węzła cieplnego