WIŚLANY MOKOTÓW - Etap 2.2

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego WIŚLANY MOKOTÓW - Etap 2.2

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2016

Wartość Kontraktu:
1 985 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, podposadzkowej oraz węzłów cieplnych, tj. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji c.o., odwodnienia balkonów