WIŚLANY MOKOTÓW - Etap III

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego WIŚLANY MOKOTÓW - Etap III

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2017

Wartość Kontraktu:
1 850 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wodociągowych, instalacji wody dla celów p.poż, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji c.o., odwodnienia balkonów i płyt garażowych oraz terenów zielonych