WIŚLANY MOKOTÓW - Etap IV

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażem podziemnym WIŚLANY MOKOTÓW - Etap IV

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2018

Wartość Kontraktu:
1 803 775,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odwodnieniem terenów zieonych, odwodnienia tarasów oraz kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania - grzejniki PURMO, ciepłomierze APATORi węzła cieplnego