WIŚLANY MOKOTÓW - Etap V

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażem podziemnym WIŚLANY MOKOTÓW - Etap V

Inwestor:
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
BUDIMEX

Data rozpoczęcia:
2019

Wartość Kontraktu:
4 990 000,00

Opis realizacji:
Kompleksowe wykonanie instalacji wod - kan, c.w., c.w.u., instalacji wody dla celów p.poż., instalacji odwodnienia posadzki garażu i instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenów zielonych i tarasów, instalacji c.o., instalacji węzłów cieplnych